top of page

PRESS RELEASE

The new Kurá Hulanda owners host an open house for potential tenants 

 

March 17, 2022

 

BMG Asset Management BV is proud to announce that on April 7th 2022, 17:30-21:00, we will host a sneak preview for potential tenants at the former Kurá Hulanda resort in Otrobanda. We hope to hear what local entrepreneurs have in store for this historical part of Willemstad, as we have set up an open call to action. 

Kurá Hulanda is a hidden gem between the St. Annabaai shoreline and the main roads of Otrobanda. It is pedestrian friendly, which makes it a unique space for leisure, spontaneity and genuine local experiences. BMG Asset Management BV wants to breathe new life into the Otrobanda district. Our slogan is ‘ban bario bèk’ as we open up and diversify the former Kurá Hulanda resort. The space will transform into a place for living and leisure, and it will also contain medium-sized lots for retail and hospitality, cultural venues and office spaces. We will turn Kurá Hulanda back into a real neighborhood, a future city neighborhood for young and old, wild and tame, tourists, digital nomads and locals. The sneak peek of April 7th is not just an exclusive behind-the-scenes look at the rebuilding, renovation and remodeling of the property. Our guests will be immersed in creative experiences throughout Kurá Hulanda. 

Everyone who has an innovative idea or ready to execute business plan, please let us know by filling in this form: www.mentekaweta.com/survey. We will allow a maximum number of visitors during the sneak preview. However, the form will stay open until April 18th. So don’t be late! 

Mente is supporting BMG Asset Management BV in the development of new concepts such as this sneak preview to find the right mix for this neighborhood. Mente is a start-up funded by the Dutch Stimulus fund of the Creative Industry. It provides BMG Asset Management with a unique opportunity to break from the old patterns of urban development, where all plans are set in stone without consulting the collective intelligence of society at large. The Mente team, consisting of Juan-Carlos Goilo, Joeri Oltheten and Ergün Erkoçu will provide an open-ended design process to the future neighborhood. This means that everyone with a good business plan can potentially be part of Kurá Hulanda. We are looking for entrepreneurs that are able to raise the bar on the Curaçao’s business and cultural menu. 

BMG Asset Management BV is made up of three groups of local entrepreneurs: the Bonita group, the Jan Thiel Beach group, and the Infotrans/IT group. Arjen van der Meulen, Berend Doedo Veenhuizen and Lex Hanskamp are the three directors of BMG Asset Management. Zarja Architecture is providing the urban design. Mente will facilitate the selection process and organize kitchen table meetings in the neighborhood to phase-in the most innovative and ambitious concepts to the area. 

 

History 

The history of the Kurá Hulanda quarter begins in 1707 with the granting of parcels on the westside of the St. Anna Bay. On Ser’i Otrobanda the buildings came about quite gradually. The street pattern in this area developed at random because of the lack of town planning. 

In the middle of the 19th century the grounds on the hill slowly developed into a residential area. Mansions in neoclassical style emerged from 1875 onward, marking the beginning of the prime of the Kurá Hulanda area. Economic activities increased around the harbor leading to population growth. 

In the second half of the 20th century fundamental changes affected the atmosphere in the quarter. Around 1970 the Arubaweg ramp to the Juliana Bridge was built straight across the historic part of Otrobanda, separating Kurá Hulanda from the western part of the neighborhood. Living in the quarter became less attractive and many inhabitants moved elsewhere. The abandoned buildings became a hotbed of drugs and prostitution and in the 1980s there was little left of the once so lively neighborhood. 

 

In 2001 the Kurá Hulanda hotel was founded by Dutch entrepreneur Jacob Gelt. By investing in the area Dekker made sure that numerous historical buildings were saved that would have otherwise been permanently lost. 

Now he time has come to turn Kurá Hulanda back into a real Curaçaoan neighborhood. A self-renewable place where past, present and future are intertwined. A place that triggers your senses and enriches your mind and soul. Join us on this adventure. Ban bario bèk! 

 

End of press release 

 

For more information please contact: 

info@kurahulanda.com 

www.kurahulanda.com 

De nieuwe eigenaren van Kurá Hulanda organiseren een open dag voor potentiële huurder

17 maart - BMG Asset Management BV kondigt met trots aan dat wij op 7 april 2022 van 17:30-21:00 uur een sneak preview zullen houden voor potentiële huurders op het voormalige Kurá Hulanda resort in Otrobanda. We hopen te horen wat lokale ondernemers in petto hebben voor dit historische deel van Willemstad en doen vanaf vandaag een open oproep. 

Kurá Hulanda is een verborgen juweeltje tussen de oever van St. Annabaai en de hoofdwegen van Otrobanda. Het is voetgangersvriendelijk, waardoor het een unieke ruimte is voor vrije tijd, spontaniteit en authentieke lokale ervaringen. BMG Asset Management BV wil de wijk Otrobanda nieuw leven inblazen. Onze slogan is 'ban bario bèk'; dit sluit aan bij ons streven om het voormalige resort te heropenen en diversifiëren. Het gebied zal transformeren in een plek voor wonen en recreëren en zal daarnaast middelgrote kavels bevatten voor retail en horeca, culturele locaties en kantoorruimtes. We maken van Kurá Hulanda weer een echte wijk, een toekomstige stadswijk voor jong en oud, wild en mild, toeristen en digital nomads. De sneak peek van 7 april is niet alleen een exclusief kijkje achter de schermen bij de verbouwing, renovatie en verbouwing van het gebied. Onze gasten zullen worden ondergedompeld in creatieve ervaringen in heel Kurá Hulanda. 

Iedereen die een innovatief idee heeft of klaar is om een businessplan uit te voeren: laat het ons weten door dit formulier in te vullen: www.mentekaweta.com/survey. Tijdens de sneak preview laten we een maximum aantal bezoekers toe. Het formulier blijft echter openstaan tot 18 april aanstaande. Wees op tijd! 

Mente ondersteunt BMG Asset Management BV bij het ontwikkelen van nieuwe concepten zoals deze sneak preview om de juiste mix voor deze buurt te vinden. Mente is een start-up gefinancierd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het biedt BMG Asset Management een unieke kans om te breken met de oude patronen van stedelijke ontwikkeling, waar alle plannen in steen gebeiteld zijn zonder de collectieve intelligentie van de samenleving als geheel te raadplegen. Het Mente-team, bestaande uit Juan-Carlos Goilo, Joeri Oltheten en Ergün Erkoçu, zorgt voor een open ontwerpproces voor de toekomstige wijk. Dit betekent dat iedereen met een goed businessplan in principe deel kan uitmaken van Kurá Hulanda. We zijn op zoek naar ondernemers die een stapje verder durven te gaan dan wat al op het cultureel- en ondermersmenu van Curaçao staat. 

BMG Asset Management BV bestaat uit drie groepen lokale ondernemers: de Bonita groep, de Jan Thiel Beach groep en de Infotrans/IT groep. Arjen van der Meulen, Berend Doedo Veenhuizen en Lex Hanskamp zijn de drie directeuren van BMG Asset Management. Zarja Architecture verzorgt het stedenbouwkundig ontwerp. Mente faciliteert het selectieproces en organiseert keukentafelbijeenkomsten in de wijk om de meest innovatieve en ambitieuze concepten gefaseerd naar de wijk te halen. 

 

Geschiedenis 

De geschiedenis van de Kurá Hulandawijk begint in 1707 met de verlening van percelen aan de westkant van de Sint Annabaai. Op Ser'i Otrobanda kwam de bebouwing vrij geleidelijk tot stand. Het stratenpatroon in dit gebied is willekeurig ontstaan door het ontbreken van stedenbouwkundige planning. 

Halverwege de 19e eeuw ontwikkelde het terrein op de heuvel zich langzaam tot een woonwijk. Herenhuizen in neoklassieke stijl ontstonden vanaf 1875 en markeerden het begin van de bloei van het Kurá Hulanda-gebied. Economische activiteit nam toe rond de haven, wat leidde tot bevolkingsgroei. In de tweede helft van de 20e eeuw beïnvloedden fundamentele veranderingen de sfeer in de wijk. Rond 1970 werd de oprit van de Arubaweg naar de Julianabrug gebouwd dwars door het historische deel van Otrobanda, waardoor Kurá Hulanda werd gescheiden van het westelijke deel van de wijk. Wonen in de wijk werd minder aantrekkelijk en veel inwoners verhuisden naar de buitenwijken. De verlaten gebouwen werden een broeinest van drugs en prostitutie en in de jaren tachtig was er weinig meer over van de eens zo levendige buurt. In 2001 is het Kurá Hulanda hotel opgericht door de Nederlandse ondernemer Jacob Gelt Dekker. Door te investeren in het gebied zorgde Dekker ervoor dat tal van historische gebouwen werden gespaard die anders voorgoed verloren zouden zijn gegaan. Nu is het tijd om van Kurá Hulanda weer een echte Curaçaose wijk te maken. Een regeneratieve plek waar verleden, heden en toekomst met elkaar verweven zijn. Een plek die je zintuigen prikkelt en je geest en ziel verrijkt. Ga met ons mee op dit avontuur. Ban bario bèk! 

 

Einde persbericht 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: 

info@kurahulanda.com 

www.kurahulanda.com 

Doñonan nobo di Kurá Hulanda ta organisá dia habrí pa potensial hürdónan 

 

17 di mart 2022 

 

BMG Asset Management BV ku orguyo ta anunsiá ku dia 7 di aprel 2022 di 530 or di atardi pa 9 or di anochi nos lo organisá un sneak preview pa potensial hürdó na Kurá Hulanda den Otrobanda. Nos ta spera di tende di empresarionan lokal kiko nan tin pensá pa e área históriko aki den nos sentro di siudat. Nos a lansa un petishon habrí pa ku esaki. 

Kurá Hulanda ta un tesoro skondí entre bahia di Santa Ana i e kareteranan di Otrobanda. E ta aksesibel pa peaton, kual ta hasié un área úniko pa rekreashon, spontaneidat i eksperensianan auténtiko. BMG Asset Management BV kier trese bida den e bario di Otrobanda. Nos lema ta ‘ban bario bèk’; nos ta habri i diversifiká loke te ku algun aña pasá tabata Kurá Hulanda resort. E área lo transformá den un lugá pa biba i distraí i ademas e lo kontené kavel di tamaño mediano pa tienda, restorant i bar, sentronan kultural i ofisina. Nos lo konvertí Kurá Hulanda den un bario di bèrdat, un bario di futuro pa hende grandi i yòn, parandero i kasero, turista i nómada digital. E sneak peek riba dia 7 di aprel no ta solamente un bista eksklusivo tra’i kortina riba e renovashon i rekonstrukshon dje lugá. Nos lo sumergí nos invitadonan den eksperensianan kreativo rònt Kurá Hulanda. 

 

Tur esnan ku tin un idea inovativo òf un plan di negoshi ku ta kla pa ehekutá, por fabor laga nos sa i yena e formulario akí: www.mentekaweta.com/survey. Nos lo atmití un kantidat máksimo di bishitante durante e sneak preview. Sinembargo e formulario lo keda habrí te ku dia 18 di aprel. 

Mente Kaweta ta sostené BMG Asset BV den e desaroyo di konseptonan nobo manera e sneak preview akí pa haña e meskla ideal pa e bario. Mente ta un inisiativa nobo finansiá pa Stimuleringsfonds Creatieve Industrie di Hulanda. Mente ta duna BMG Asset Management BV un oportunidat úniko pa kibra e patronchi bieu di desaroyo urbano den kua tur plan ta premeditá sin konsultá inteligensia kolektivo di henter nos sosiedat. E tim di Mente, ku ta konsistí di Juan-Carlos Goilo, Joeri Oltheten i Ergün Erkoçu, lo suministrá un proseso di diseño habrí pa e futuro bario. Esaki kemen ku tur hende ku tin un bon plan di negoshi lo por forma parti di Kurá Hulanda. Nos ta buskando empresario ku lo por i ke bai mas aleu ku loke nos menú komèrsial i kultural tin di ofresé aktualmente. 

BMG Asset Management BV ta konsistí di tres grupo di empresario lokal: grupo Bonita, grupo Jan Thiel Beach i grupo Infotrans/IT. Arjen van der Meulen, Berend Doedo Veenhuizen i Lex Hanskamp ta e tres direktornan di BMG Asset Management. Zarja Architecture ta traha e diseño urbano. Mente lo fasilitá e proseso di selekshon i lo organisá enkuentronan informal den bario pa atraé e konseptonan mas inovativo i ambisioso pa Kurá Hulanda. 

 

Historia 

E historia dje área di Kurá Hulanda ta kuminsá na 1707 ku dunamentu di tereno parti pabou di Bahia di Santa Ana. Riba Ser’i Otrobanda konstrukshon a tuma lugá pokopoko. Pa falta di planifikashon urbano e patronchi di kaya a desaroyá sin struktura. 

Meimei di siglo 19 e tereno a desaroyá bira área residensial. For di 1875 a aparesé mansionnan den estilo neo-klásiko. Esaki a marka kuminsamentu di e periodo di floresementu di e área di Kurá Hulanda. Debí na oumento di aktividat ekonómiko rònt di haf, e poblashon a krese. 

Den di dos mitar di siglo 20 kambionan drástiko a kambia e ambiente di bario. Den kareda di 1970 a konstruí e subida di Julianabrug, duars dor di e parti históriko di Otrobanda. Bibamentu den e bario a bira ménos atraktivo i mas i mas hende a bai biba otro kaminda. E kasnan bandoná a bira un foko di droga i prostitushon. Na kuminsamentu di añanan 80 no mashá a sobra di e bario ku un tempu tabata asina yen di bida. Na aña 2001 empresario hulandes Jacob Gelt Dekker a funda hotel Kurá Hulanda. Danki na su invershonnan Gelt Dekker a pèrkurá pa gran parti di e edifisionan históriko keda preservá ku sino lo a bai pèrdí pa semper. Awor ora a yega pa transformá Kurá Hulanda den un bario krioyo di bèrdat. Un lugá regenerativo den kua pasado, presente i futuro ta entrelasá. Un lugá ku ta stimulá bo sensonan i ku ta enrikesé bo mente i alma. Djòin nos riba e aventura akí. Ban bario bèk! 

 

Fin di komunikado di prensa 

 

Pa mas informashon tuma kontakto ku: 

info@kurahulanda.com 

www.kurahulanda.com 

bottom of page